Portal de informare despre traseele de alpinism și escaladă cuprinse pe teritoiul Județului Bihor.

Prezentarea Zonei Montane